OPENINGSTIJDEN   •   DINSDAG 09.00 12.00  •  VRIJDAG 09.00 - 12.00

VREDEBESTLAAN 23  •  3431 CG NIEUWEGEIN

ANBI

Jaarverslag 2017


Adres:          Vredebestlaan 23, 3431 CG Nieuwegein

Telefoon:      0619492738

E-mail:         info@kledingbank4nieuwegein.nl

Facebook:    kledingbankvoornieuwegein

Bank:            NL 56 RABO 0188241515

K.v.K.:          61140139Inleiding

2017 is opnieuw een heel hectisch jaar geweest, voor de kledingbank. We kregen weer een nieuwe locatie en hebben het functioneel en leuk ingericht. Het betekende veel werk voor de vrijwilligers, maar nu dat voorbij is, kunnen we onze functie prima vervullen op de nieuwe werkplek.

We zijn blij met deze oude school, omdat we er veel ruimte hebben om de kleding uit te stallen. Ook hebben we nu een koffiehoek waar de cliënt, met medewerking van de kerken, gratis een kopje koffie of thee kunnen drinken. We voelen ons er erg mee geholpen door de gemeente Nieuwegein, speciaal de 2 wethouders, Martijn Stekelenburg en Hans Adriani.

Wel zijn er een aantal beperkingen: er is weinig opslagruimte en ondanks het grote plein, weinig parkeerplaatsen.

De sorteerruimte en de winkel zijn er enorm op vooruit gegaan. We hebben nu echt een dames- en herenafdeling. Ook betekent dit dat we nu wel toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.


Doelgroep

Kledingbank4Nieuwegein werkt voor cliënten in Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Lopik. Er is sprake geweest van een forse groei van het aantal inschrijvingen. Momenteel zijn er circa 1500 cliënten.

Om deel te kunnen nemen aan de kledingbank is een verwijzing nodig. Verwijzers zijn huisartsen, het maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, Bewindvoering, de Stichting Urgente Noden Nieuwegein SUNN, Vitras (verpleging en verzorging), Vluchtelingenwerk Nieuwegein/IJsselstein, Werk Inkomen Lekstroom, Voedselbank, Geynwijs en Stichting Leergeld.

Mensen met de Nieuwegeinse stadspas hebben geen doorverwijzing nodig en kunnen zo ingeschreven worden.


Uitgifte

Het 1e jaar, op deze locatie, is pittig verlopen. Ziekte van de vrijwilligers, toename cliënten en het wennen aan de nieuwe werkplek maakten dat het niet altijd even makkelijk was.

We hebben veel éénouder gezinnen en veel vluchtelingen als cliënt.

Vanwege de huisvesting van ong. 100 statushouders in het najaar van 2017 in Nieuwegein, is het een stuk drukker geworden. Met Vluchtelingenwerk Nieuwegein is een goede samenwerking. Speciaal voor deze groep is een inschrijfprocedure ontwikkeld. Vluchtelingenwerk verzorgt het invullen van de inschrijfformulieren, waardoor bij de kledingbank tijd bespaard wordt.

In de periode oktober 2016 t/m september 2017 is door de vrijwilligers circa 25.500 kilo kleding verwerkt.

De kleding wordt kritisch gesorteerd op bruikbaarheid. Er is een zomer- en een wintercollectie. Voor het andere seizoen hebben wij een voorraad. Bij een te groot aanbod wordt een deel van de goede kleding beschikbaar gesteld aan andere goede doelen. Niet bruikbare kleding wordt afgevoerd en brengt wat geld op, waaruit de onkosten van de kledingbank kunnen worden bestreden.


Vrijwilligers, donateurs en sponsors

We hebben de Nieuwegein Award gewonnen, (uitreiking februari 2016), dit geeft echt een blijk van waardering en een blij gevoel. Hard gewerkt en beloond, dat is misschien de juiste omschrijving. Dat gevoel hadden wij toen we hoorden dat we de Award hadden gewonnen.

We willen dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt.

De grootste dank gaat uit naar onze vrijwilligers, waar zouden we zijn zonder hen? Dan werd er niet gesorteerd, dan waren er geen nette *winkels*.

Maar ook de Nieuwegeinse inwoners moeten we bedanken. Als u uw kleding niet meer doneert, kunnen wij niet verder. Dus allen, hartelijk dank namens een trots K4N team.


Om goed te kunnen draaien hebben we minimaal 10 mensen per openingstijd nodig: 4 in de winkels, 4 in de sorteerruimte, 1 die een nieuwe cliënt ontvangt/inschrijft en 1 die de koffiecorner bemand. Door verschillende omstandigheden, die helaas allemaal tegelijkertijd plaatsvinden, hebben we op dit moment een ernstig tekort aan goede,  allround, medewerkers.

Verschillende middenstanders, kerken en particulieren ondersteunen ons, soms trouw met regelmaat, soms éénmalig. We zijn vol vertrouwen dat we in 2018 nog meer mensen kunnen helpen en bedanken de mensen, die met zo veel liefde, hun kleding doneren aan de Stichting K4N, Kledingbank voor Nieuwegein.

Het bestuur dankt de vrijwilligers en de sponsors voor hun inzet.


Bestuur

Het bestuur bestond gedurende 2017 uit:

Truus van Wijk, voorzitter.

Jan Moelands, penningmeester.

Albert van het Hof

Marion van Roessel, secretariaat.