OPENINGSTIJDEN   •   DINSDAG 09.00 12.00  •  VRIJDAG 09.00 - 12.00

VREDEBESTLAAN 23  •  3431 CG NIEUWEGEIN

Hulpinstanties

Voedselbank


Kledingbank4Nieuwegein

 • Bedoeld voor mensen die zelf niet voldoende middelen hebben om kleding of schoenen te kopen.
 • Voorwaarde: Stadspas of doorverwijzing van huisarts, W.I.L. bewindvoerders, Movactor, maatschappelijk werker of Vluchtelingenwerk.
 • E-mail: info@kledingbank4nieuwegein.nl
 • Website: www.kledingbank4nieuwegein.nl


Speelgoedbank Nieuwegein


Hip

 • U bent niet alleen. Er zijn mensen die belangeloos voor u klaar willen staan. Met praktische hulp of een praatje op zijn tijd.
 • Hip helpt u graag.
 • Website: www.hipnieuwegein.nl
 • Telefoon: 0302270457


Financiële noodhulp (SUNN)

 • Mensen die niet (tijdig) een beroep kunnen doen op de regelingen van de gemeenten kunnen mogelijk in aanmerking komen voor hulp van de Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. (SUNN).
 • Waar aanvragen? SUNN (Mickey van Gerven).
 • E-mail: info@stichtingurgentenodennieuwegein.nl
 • Aanmelding alleen mogelijk via een 'intermediair' (maatschappelijk werker, inkomensconsulent van WIL, ect).


Meedoenregeling voor kinderen (Stichting Leergeld)

 • Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Zo vergoedt de stichting bijvoorbeeld de kosten van een schoolreisje, de contributie van de sportclub, zwemlessen of een fiets.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend bij Stichting Leergeld Nieuwegein.
 • E-mail: info@leergeldnieuwegein.nl
 • Website: www.leergeld.nl
 • Telefoon: 0302600005 (op maandag en donderdag tussen 09.30 en 11.00)


Computerregeling voor kinderen

 • Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm of met ouders die een schuldhulpverleningstraject volgen en die voor het eerst naar de middelbare school gaan komen in aanmerking voor een computer-pakket. Dit computerpakket bestaat uit een laptop en een printer. Voorwaarde is dat er in het gezin nog geen computer (jonger dan 3 jaar) aanwezig is.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend bij Stichting Leergeld Nieuwegein
 • E-mail: info@leergeldnieuwegein.nl
 • Website: www.leergeld.nl
 • Telefoon: 0302600005 (op maandag en donderdag tussen 09.30 en 11.00)


Thuisadministratie

 • Mensen die moeite hebben met het ordenen van hun financiële administratie kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de vrijwilligers van Thuisadministratie (Movactor). Wanneer iemand zich aanmeldt voor Thuisadministratie komt er een vrijwilliger bij hem of haar thuis om samen de post door te nemen en de administratie uit te zoeken. De vrijwilligers kunnen ook helpen met het schrijven van een officiële brief of het invullen van formulieren voor het aanvragen van gemeentelijke regelingen en voorzieningen.
 • E-mail: thuisadministratie@movactor.nl
 • Telefoon: 0306033748


Servicepunt Zorg & Welzijn

 • De vrijwilligers van het Servicepunt Zorg en Welzijn (Movactor) ondersteunen mensen onder andere bij het aanvragen van een uitkering, het invullen van de belasting-aangifte of het aanvragen van een Digidcode. De vrijwilligers van het servicepunt houden op verschillende locaties in Nieuwegein wekelijks spreekuur. Alle locaties en openingstijden staan op de website van Movactor.
 • E-mail: servicepunt@movactor.nl
 • Website: www.movactor.nl/ondersteuning/servicepunt-zorg-en-welzijn
 • Telefoon: 030603154


Sociaal raadsvrouw

 • Advies en informatie over wetten, regels, rechten en plichten. Ondersteuning bij het aanvragen van (minima)regelingen, invullen formulieren, indienen bezwaarschriften of klachten.
 • E-mail Bianca Dümmer: b.dummer@vitras.nl
 • Website: vitras.nl/sociaal_raadslieden


Stadspas

 • U verdient minder dan 125% van het wettelijk sociaal minimum? Dan komt u in aanmerking voor de Stadspas: www.nieuwegeinstadspas.nl